Piontelli, Eduardo. 2015. «Obituario». Boletín Micológico 30 (2). https://doi.org/10.22370/bolmicol.2015.30.2.343.