[1]
Ubilla-Badilla, N.A. et al. 2021. Daño neurológico secundario a malposición de catéter venoso central percutáneo en plexos paravertebrales. Revista Matronería Actual. 1, 1 (abr. 2021), 7. DOI:https://doi.org/10.22370/rev.mat.1.2021.2340.