Ubilla-Badilla, N. A., M. Montaña-Gutiérrez, y P. Vargas-Mijalic. «Daño neurológico Secundario a malposición De catéter Venoso Central percutáneo En Plexos Paravertebrales». Matronería Actual, vol. 1, n.º 1, abril de 2021, p. 7, doi:10.22370/rev.mat.1.2021.2340.